Innehållsträffar : 103336

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Hur jag arbetar

Qbix Tasha och ThattchiniJag talar med djuren både på distans och genom direkttolkning. Då det inte är någon skillnad på arbetets kvalitet, eller påverkan på djuret, är det heller ingen prisskillnad.

Jag arbetar med frågor. Då ägarens engagemang i detta att hjälpa djuret tillrätta är viktigt, så skapar ägaren frågorna jag ställer till djuret. Det är trots allt djurägaren som har ansvaret för att hjälpa djuret med de förändringar som den påpekar i vårt ”samtal”.

Därför är det viktigt med denna känsla av lagarbete. Frågorna till djuret, är till för att direkt kunna gå på de undringar som finns och kunna börja jobba med de eventuella problemen. Det som fungerar och är bra behöver vi ju inte diskutera, utan det som fungerar dåligt eller som vi vill ändra på, det är där vi ska lägga fokus. Min erfarenhet är att annars är det inte säkert att djuret låter sig konfronteras med obehagliga minnen.

Men då jag kan ställa en konkret fråga, så kommer minnet genast upp till medvetandets yta och jag kan varligt börja nysta. Jag arbetar ofta med problem och trauman då detta intresserar mig mycket, och ofta är det som ägarna inte kan lösa själva.

Naturligtvis kan man komma till mig även med djur utan svåra problem! Här kan man jobba med frågor som; Hur mår djuret? Hur trivs det hemma? Hur upplever djuret sin relation till ägaren? Hur upplever djuret ägarens kommunikation? Hur vill djuret träna för att utvecklas, prestera bra och lära sig på bästa sätt och samtidigt må bra? Och naturligtvis, hur kan dessa teman förbättras?

Vad anser djuret skulle förbättra dessa situationer? Detta är bara ett litet urval av frågeställningar man kan använda! Bara vår fantasi och kreativitet sätter gränser för vad vi kan fråga. Jag hjälper till att formulera konstruktiva, öppna frågor om ägaren tycker det är svårt till en början. Viktigt också att bemöta djuren med respekt och integritet!

Jag måste bemöta djuret på dess nivå, jag får anpassa mig till djurets personlighet och utgå därifrån, för att skapa en så bra kommunikation som möjligt. Kommunikationen sker helt på djurets villkor, jag kan ju inte tvinga det att tala med mig….Därför är det viktigt att redan från början bemöta dem med vänlighet, uppmärksamhet och ödmjukhet. Så att de vill berätta för mig, att de känner förtroende och litar på att jag lyssnar, att jag stannar kvar tills de talat klart, att jag förstår dem förstår och kan förmedla vidare till deras ägare. Läs mera om själva förloppet under Processens gång under den rubriken.

Observera att mitt arbete inte är en ersättning för att söka veterinär! Jag ställer inga diagnoser. Ibland hjälper jag även djurägare vars djur lämnat hemmet, ”sprungit bort”. Detta är inte det jag tycker mig vara bäst på, men jag hjälper om jag kan. Se referenssidan.

Det går naturligtvis även att kommunicera med djur som lämnat sina fysiska kroppar.Då själen är odödlig, finns inga hinder för det. En konsultation, ett arbete med ett djur, tar 90 min. Av den tiden går ca 45-60 minuter åt till att lyssna till djuret. Resterande tid för genomgång av svaren tillsammans med djurägaren. Skicka mig ett mail för bokning eller förfrågan.

 
qbix tasha thattchini.png