Innehållsträffar : 116514

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Tack!

Hela syftet med mitt arbete är att hjälpa djuren och djurägarna att förstå varandra bättre. Att visa på hur djuren upplever sin vardag och hur deras världsbild ser ut. Genom att skifta perspektiv ett ögonblick får vi helt nya möjligheter att ta oss an ett problem och då finns, syns, plötsligt även flera ”nya” möjliga lösningar på problemet.

”Problemet” är kanske då inte längre ett problem utan en möjlighet att komma vidare och skapa en djupare relation, insikt och förståelse för våra djur och för oss själva! Jag vill här tacka alla de djurägare som tagit möjligheten att lyssna djupare till sina djur. Som trots tvivel och rädsla för att höra vad djuren vill säga, trotsat de vanliga konventionerna, litat till sin egen känsla och valt att komma till mig. Ni har veklingen gjort ett val i kärlek. Att vilja lyssna till någon annan individs tankar och känslor, för att sedan efter bästa förmåga förändra och hjälpa efter dessa önskemål, är en stor gärning.

Jag känner mig glad och hedrad över att få vara delaktig i denna process, att jag får förtroendet att leda och guida djurägaren fram till förståelse för djurets reaktioner. Det ligger sedan alltid hos djurägaren att göra de förändringar eller hjälpa djuret med de obalanser i kroppen som den berättar om. Och det är här som jag känner stor ödmjukhet inför djurägarna som verkligen tar tag i detta och hjälper sina djur!

Detta är till stor glädje för mig, att se hur djuren och ägarna tillsammans går mot ett mera positivt tillstånd! Speciellt roligt är det förstås med de djur och människor jag har förmånen att få arbeta kontinuerligt med. Här sker många framsteg och djuren lär sig känna tillit till och förtroende för sina människor. De vet att de får ”komma till tals” och känner att de har stora möjligheter att själva kunna påverka sina liv. Detta är en mycket stor gåva att kunna ge till sina djur. De som ofta är helt utlämnade till vår godtycklighet.

Så tack alla underbara och fantastiska djurägare som korsat min väg. Ni har alla givit mig kunskap och insikt som ökat min medvetenhet om hur privilegierad jag är som får ert förtroende att lyssna till era djur. Fortsätt att följa det ni känner är rätt för er, och djuren, även om det inte alltid följer den stora strömmens fåra.

Utan er skulle jag inte kunna förverkliga den del av mitt syfte, som är att visa på djurens storhet och att skapa möjlighet till insikt hos andra och mig själv.

Kaisa Lundqvist

 
rockie.png
Ivy Lebelle Strapon Pegging Glory Hole Curvy Webcam No Sound Effective Twink Treatment 2 Bella Ryder En Rosa Mejor My Neighbor Is Such A Slut Young Tranny Fucked By Lucky Boy