Innehållsträffar : 117945

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Processen

Det första steget är att boka en tid för konsultation. När vi sedan träffas, eller talas vid i telefon om det är ett distansarbete, får jag de frågor och undringar du har och vill att jag ska ställa till ditt djur. Det kan även vara uppgifter eller händelser du vill delge djuret. Sedan tar jag kontakt med ditt djur, ställer frågorna och låter det berätta. Jag för anteckningar under tiden. När jag ställt alla frågorna och fått uttömmande svar, går vi tillsammans igenom vad som kommit fram.

Det är viktigt att du som djurägare förstår svaren! Kanske har jag, eller djuret självt, även förslag på hur ni går vidare med att lösa problemen.Kopia av de nedtecknade frågorna och svaren översändes till djurägaren. Observera! Jag talar inte med andras djur eller försålda djur om inte beställaren har ägarens tillåtelse!

Eva, Gaston och Enzos berättelse.

1: - Eva som har problem med sin hunds träning/utveckling i specialsök, ringer mig för att boka tid för en konsultation. Eva hoppas att jag ska kunna berätta för Gaston att han ska lyssna på henne och göra som hon ber honom om. Hon undrar varför han jobbade och utvecklades så bra i början, men nu inte längre ens gör det han redan kan på ett bra sätt. Tränarna på utbildningen, där hon och Gaston får sin utbildning, står rådlösa och har bett henne att låta Gaston vila från träningen. Eva vill förstå vad som hänt. Gaston har varit så duktig och lärt sig så lätt innan. Nu bara leker och busar han runt när han ska utföra sina uppgifter. Hon ville också att jag skulle lyssna på hennes andra hund, Enzo.

2: - Jag träffar Gaston och Eva i Norrköping under en dag med konsultationer. Gaston berättar att Eva alltmera går in och styr honom under arbetet. Han vill helst jobba självständigt och tappar lite av sitt självförtroende när Eva inte kan lita på att han gör sitt jobb på ”rätt” sätt. Gaston är en mycket lyhörd hund och han känner av att Eva i sin tanke ifrågasätter hans sätt att lösa problemet hans ställs inför när han jobbar. Eva vill att Gaston ska lösa problemet på ett konventionellt sätt. Gaston gör på sitt sätt men kan ändå lösa problemet och få ut ”rätt” svar. Problemet är alltså inte att Gaston inte ”vill” jobba, han vill få jobba på sitt sätt, vill få Eva att lita på honom, men att hon ändå finns där och stöttar, bara inte styr honom lita fast som hittills. Han säger också att de tappat arbetsglädjen och den måste han tillbaka till om han ska kunna träna som förr.

3: - Jag berättar för Eva vad Gaston svarat på hennes frågor om träningen. Överlag fungerar de bra tillsammans, men Eva måste lära sig att låta honom jobba på själv, samt ta ett steg bakåt i utbildningen för att hitta tillbaka till glädjen i jobbet samt känslan av att han kan! Gaston är mycket noga med att påpeka att arbetsglädjen måste de hitta tillbaka till. Eva förstår precis vad Gaston menar. Hon känner att detta är något som hon vill se närmare på, att hon har lite svårt att lita på att han kan jobba mera självständigt. Hon kan också se att detta är problemet, inte att Gaston inte VILL jobba, som hon först trodde. Enzo, Evas andra hund, berättar att han har spänningar och obalanser i sin kropp på grund av ett gammalt trauma. Jag rekommenderar Eva att låta en veterinär titta på honom. Han behöver hjälp med att få loss på de fysiska låsningar han har efter olyckan, och efter det så kan jag jobba vidare med honom. Enzos berättelse är mycket intressant och gripande. Den kommer, när den är nedtecknad, att finnas att läsa här under en egen rubrik. En, till synes, hopplös hunds rehabilitering till en tyst, lugn och mera harmonisk hund!

4: - Eva funderar mycket på sitt agerande och iakttar sig själv under den närmaste tiden när hon tränar Gaston. Hon ser att hon vill styra upp Gaston arbete för mycket och att han då slutar jobba för att han blir osäker. Evas välmenande omsorger under Gastons arbete stör honom! När Eva nu lagt om sitt sätt att träna Gaston jobbar han bra igen. Och även Eva har roligare. Nu känner hon att de är på väg tillsammans mot sitt mål!Enzo får träffa en hundmassör som hjälper honom med de obalanser han har. Hans trauma jobbar vi vidare med under flera sessioner. Han har idag utvecklats till en väl fungerande familjehund som även han, med framgång, tränas i tryffel –och narkotikasök! Läs om Evas egen upplevelse ibland referenserna.

 
qbix tasha thattchini.png
Ivy Lebelle Strapon Pegging Glory Hole Curvy Webcam No Sound Effective Twink Treatment 2 Bella Ryder En Rosa Mejor My Neighbor Is Such A Slut Young Tranny Fucked By Lucky Boy