Innehållsträffar : 117943

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Konsultationer Skriv ut Skicka sidan

Hund med ägareVid en konsultation är det djurägarens frågor jag ställer till djuret. Mellan åtta och tio frågor hinner vi med, beroende på hur lättkommunicerat djuret är. Frågorna ska vara öppna. Har man t ex. smärtproblem är frågan; Hur mår du? en bra, helt öppen fråga.

Har vi mötts tidigare, är det lättare att snabbt knyta en djup kontakt igen. Djuren har olika personligheter, precis som vi människor och vissa är blyga och försiktiga, medan andra är öppna och ”pratglada”. För mig är detta ett trepartssamarbete, mellan mig, ägaren och djuret.

För att engagera ägaren djupare i sitt djur och dess eventuella problem, vill jag att ägaren formulerar frågor. Min upplevelse är att det annars inte är säkert att svåra upplevelser och problembeteenden kommer fram. Med konkreta frågor får man precisa och användbara svar. Avsikten med att lyssna på djuren är att skapa en större förståelse för deras ageranden, lösa upp rädslor, trauman och problembeteenden. Men även för att skapa en djupare kommunikation mellan ägare och djur. Att lyssna till djuret är alltså utmärkt i syfte att utveckla sin och djurets relation.

Det är också djurägarens ansvar att hjälpa djuret med det de ber om hjälp med. När jag lyssnar framkommer ofta önskemål om förändringar i djurens omvårdnad, fysiska behov, träning eller vardagliga bemötande. Ofta vet djuren vad de behöver för att må bra och vara lyckliga individer. T ex. högpresterande tävlingsindivider kan berätta vad som behöver rättas till i träningen för att de där ska få vad de behöver för att lyckas. Hästarna talar ofta om små och stora justeringar som ryttarna behöver göra för att optimera deras gemensamma framgångar. Häst med ryttare

Man kan även förklara eller berätta om händelser för djuret. Eller förbereda det inför vad som kommer att ske. Alltså att man både kan fråga om saker, men även berätta specifika saker för djuren, om ägaren så önskar. Att leva med djur i nära relationer, är ett givande och tagande. Man måste respektera varandra. Vi bör möta djuren med respekt och tillgodose deras behov, och de måste även respektera oss. Inte heller de får bemöta oss utan hänsyn. För att man lyssnar till djuren behöver man inte bli flat, ömsesidig respekt gäller!

När vi så möts, ofta vill djurägaren att vårt första möte är en direkttolkning, så får jag frågorna av djurägaren. Jag behöver inte få dem i förväg. Om ägaren tycker att det är svårt att formulera eller komma på relevanta frågor, hjälps vi åt.

Varje möte är unikt och frågorna ska utgå från just den här djur/ägar relationen. Sedan ställer jag frågorna till djuret och antecknar svaren. När jag fått svar på frågorna och ställe eventuell följdfrågor till djuret, så att jag fått klara och tydliga svar, går jag igenom svaren med ägaren. Det är viktigt att ägaren förstår, det är denne som ska hjälpa djuret med de förändringar som djuret ber om. En utskrift på frågorna och svaren skickas till ägaren.

Viktigt att själv kunna läsa i lugn och ro, samt att ha utskriften kvar om man vill gå tillbaka och läsa. Då kan man se hur det var när man började och hur utvecklingen gått framåt. Det sker förändringar när man lyssnar till djuren. Ibland nästan genast, för andra tar det längre tid. Djuren är individer, personligheter och reagerar olika.

Är det ett distansarbete talas ägaren och jag vid i telefon och jag får frågorna där. Så bokar vi en tid då jag lyssnar på djuret, och en tid för genomgång. Ibland agerar djuren på ett för dem ovanligt sätt och ägarna tycker det är intressant att studera dem under tiden vi kommunicerar. Tiden för genomgång är viktig, då jag inte möter ägaren och djuret personligen, måste vi skapa en tid för att gemensamt gå igenom svaren.

Förfrågningar och tidsbokningar görs via Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller kontaktformulär, och vidare genom telefonkontakt.

 
galliard_1.png
Ivy Lebelle Strapon Pegging Glory Hole Curvy Webcam No Sound Effective Twink Treatment 2 Bella Ryder En Rosa Mejor My Neighbor Is Such A Slut Young Tranny Fucked By Lucky Boy