Kommunikation med djur genom telepati och psykometri Skriv ut

Detta betyder att jag arbetar med mycket subtila förnimmelser i kommunikationsöverföringen och sedan sätter ord på det djuren berättar för mig. Det måste ske på ett sådant sätt att deras människor till fullo förstår vad de vill berätta, att orden som ska beskriva nyanserna i känsloskiftningarna blir exakt de rätta. För mig är det också viktigt att hålla mig till tydliga och konkreta svar, som djurägaren sedan kan jobba vidare med. Inga otydliga, ovidkommande, flummiga svar.

Många säger sig ”prata” med djuren, jag vill hellre säga att jag lyssnar till djuren! De flesta djurägare talar mycket till sina djur och talar om hur de vill att djuren ska agera eller vad de vill ha av sina djurvänner. Men hur ofta lyssnar de? Min främsta uppgift är att ställa frågor och lyssna till djuren! Nedteckna svaren och förklara för ägaren hur djuret upplever sin värld. Det är djurägarens frågor jag ställer till djuret, och när så behövs, följdfrågor så att jag förstår vad djuret menat och vi får fram ett tydligt och användbart svar.

Genom att skifta perspektiv för ett ögonblick, och låta djuret berätta om hur det upplever och ser på sin värld, får vi dess syn på varför det agerar som det gör. Där och då kan vi börja lösa problemen. Innan vi vet vad djuret upplever som problemet, gissar vi bara och handlar i blindo. Då kan vi heller inte arbeta för en lösning. Så länge vi inte förstår vad djuret upplever som problemet, kan vi inte lösa det! Men när vi förstår det, då kan vi se olika lösningar.

Alltså innebär en konsultation hos mig; Nya perspektiv Nya svar, Nya möjligheter!

Jag arbetar med två olika metoder när jag talar med och lyssnar till djuren. Med telepati och psykometri. Detta innebär att jag vet varifrån jag hämtar informationen från djuren. Det vill säga, om jag har en klar telepatisk kontakt eller läser av djuret energimässigt = psykometri. För ägaren är det viktigt att veta att ”djurprataren” känner till och vet vilken metod denne använder, då detta är påverkar resultatet.

Om man jobbar med problemlösning eller beteendeproblem, måste man veta att man har telepatisk kontakt, så att djuret är medvetet om/är delaktig i dialogen. Dessa båda metoder kompletterar varandra och att veta hur man har kontakt är mycket viktigt om man vill hjälpa andra djur och ägare.

Syftet med mitt arbete är att hjälpa människorna och djuren att förstå varandra bättre. Att förstå varför djuret agerar som det gör, och sedan tillsammans försöka finna lösningar. Djuren har en anledning till sina beteenden. Inget sker slumpartat. Oftast är detta att förändra beteenden eller attityder hos djuren en process som tar lite tid. Men naturligtvis finns även dessa fantastiska solskenshistorier om de djurpersonligheter som genast förstår och kan förändra sitt agerande, så att det närmast verkar vara magiskt! Se referenssidan för ytterligare information.

Lika ofta som problemet ligger hos djuret är det djurägaren som är ”problemet”! Djuren påverkas starkt av de människor de dagligen umgås med, och de djur är många som kommit till mig med samma fysiska sjukdomar, hårdnackade attityder eller rädslor som sina människor!